Quy chế hoạt động

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Mua365 (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử.

 

2. Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Mua365 có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

 

3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy định của giao dịch thương mại điện tử .

 

II. QUI ĐỊNH 

 

1. Tên Miền

 

Tên Miền của Mua365 là http://demo.helios.vn/

Trang web Mua365 được phát triển với tên miền là: http://demo.helios.vn/. Đây là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

 

2. Thành viên:

 

Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Mua365.

- Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế.

- Thành viên được phép sử dụng dịch vụ Mua365 và các bên liên quan cung cấp. 

 

3. Địa chỉ giao dịchhttp://demo.helios.vn/ 

 

Ngoài địa chỉ trên, Mua365 không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

 

4. Lĩnh vực hoạt động 

 

- Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép.

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

- Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể.

Quảng cáo sản phẩm
Quảng cáo 2

Đăng ký nhận khuyến mãi

Hãy đăng ký nhận nhận tin khuyến mãi để được thông báo sớm nhất các chương trình khuyến mãi từ chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của quý khách.

Mua365 - GCO

MUA 365 - MUA SẮM CHẤT LƯỢNG, THỊNH VƯỢNG DÀI LÂU